Hjem > Klubben > Konto

Klubbens kontonummer er 4202 01 22077 (Sparebanken Midt-Norge)

TDHK ønsker minst mulig kontantbevegelse og oppfordrer derfor alle til å bruke vår konto ved transaksjoner.

 

For utenlandske innbetalinger:

IBAN:
NO14 4202 0122 077
BIC/SWIFT-adresse: SPTRNO22

NB! Merk alle innbetalinger med ditt navn, dato, type prøve og hundens reg.nr.