Hjem > DachsNytt > Rasespesifikk avlsstrategi - RAS

Rasespesifikk avlsstrategi - RAS

03.10.2014

Høringsfrist 12. november


RAS for dachshundene - høringsutkast  

Norsk Kennel Klub bestemte i 2012 at det skal utarbeides en rasespesifikk avlsstrategi (RAS) for hver hunderase. RAS skal være et kontinuerlig arbeid for å fremme kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av norsk hundeavl. RAS skal inneholde en handlingsplan for avlen som skal sikre at det kan drives en sunn og genetisk holdbar avl. Med dette menes at avlen skal drives slik at den gir mentalt og fysisk friske dyr, og rasen på lengre sikt ikke utarmes på grunn av liten genetisk variasjon.

For å komme fram til en handlingsplan for hvordan avlen skal drives for de 9 rasene Norske Dachshundklubbers Forbund har ansvaret for, er det benyttet analyser av hvordan populasjonsstrukturene for de ulike variantene ser ut. Beregningene for 2003 til 2012 er utarbeidet av Silje Rudland i basert på materiale fra NKK og på oppdrag fra Norske Dachshundklubbers Forbund.

HØRINGSFRIST: 12. NOVEMBER 2014

Evnt innspill sendes dachshundklubbers.forbund@klubb.nkk.no  eller trondelag.dachshund@klubb.nkk.no