Hjem > DachsNytt > Årsmøte 2015

Årsmøte 2015

11.09.2014

Årsmøtet avholdes fredag 30. januar 2015 kl. 19.00

STED: Stormyra klubbhus
Følg RV 707 fra Klett. Det ligger ca. 500 m nord for Spongdal sentrum. (Ved butikken, skolen, golfbanen)

Sakliste:
Vanlige årsmøtesaker jf. klubblovene

Forslag på kandidater til verv sendes valgkomiteen v/leder Geir Haugum, Nyland, 7070 Bosberg.
E-post: g-oh@online.no

Saker til årsmøtet sendes styret v/leder Anne Kari Ravlo, Granv. 17, 7653 Verdal. E-post: anne.k.ravlo@gmail.com

Frister: 5. januar 2015

Etter årsmøtet blir det sosialt samvær med koldtbord. 
Send gjerne en e-post til leder om du kommer, slik at vi kan beregne nok mat.

Årsmøtedato, tid og sted annonseres også i bladet "Dachshunden".

Innkalling sendes kun medlemmer pr e-post.
Usikker på om din e-postadresse er registrert hos oss? Gå inn på nkk.no - min side og oppdater dine opplysninger der.

Verv

Valg

Ravlo Anne Kari - leder

På valg (Tar ikke gjenvalg)

Ølstøren Sturla - nestleder

Ikke på valg (1 år igjen)

Opdahl Trine - styremedlem

På valg (Tar ikke gjenvalg)

Trangmyr Frode - styremedlem

Ikke på valg (1 år igjen)

Ølstøren Kine - styremedlem

På valg (Tar ikke gjenvalg)

Bøkset Eirin - varamedlem

På valg

Storborg Guri - varamedlem

På valg

 

 

 

Graffer Mette  - revisor

På valg

Svingen Lillian – vara revisor

På valg

 

 

 

Haugum Geir -  leder valgkomite

På valg

Ølstøren Line - medlem

Ikke på valg (1 år igjen)

Kvam Erik - medlem

På valg

Moen Kjell Idar - varamedlem

På valg

 
NB! Det skal i tillegg velges to representanter til Dachshundtinget
 

TDHKs klubblov